travel

سامانه هوشمند گردش کار و ارجاعات سازمانی

این سامانه، امکان تعریف فرایندهای لازم جهت ایجاد یک درخواست و ارجاع آن بر اساس سیاست های تعریف شده در یک ارگان و یا سازمان را فراهم میکند. گردش کار تعریف شده در این سامانه بصورت هوشمند عمل میکند و بر اساس معیارهای مختلفی، مرحله بعدی ارجاع و شخص گیرنده را مشخص می نماید. این معیارها میتوانند بصورت پویا توسز مدیر سیستم تعریف شوند. لازم به ذکر است که این سامانه قابلیت دریافت اسکریپت و اجرای آن در مراحل مختلف فرایند را دارد. (با توجه به قوانین و معیارهای مشخص شده)، و بدین شکل انعطاف پذیری فرایندهای ایجاد شده را به حداکثر می رساند.


این سامانه، امکان تعریف فرایندهای لازم جهت ایجاد یک درخواست و ارجاع آن بر اساس سیاست های تعریف شده در یک ارگان و یا سازمان را فراهم میکند.

گردش کار تعریف شده در این سامانه بصورت هوشمند عمل میکند و بر اساس معیارهای مختلفی، مرحله بعدی ارجاع و شخص گیرنده را مشخص می نماید. این معیارها میتوانند بصورت پویا توسز مدیر سیستم تعریف شوند.

لازم به ذکر است که این سامانه قابلیت دریافت اسکریپت و اجرای آن در مراحل مختلف فرایند را دارد. (با توجه به قوانین و معیارهای مشخص شده)، و بدین شکل انعطاف پذیری فرایندهای ایجاد شده را به حداکثر می رساند.

با توجه به اینکه در یک سازمان، برای تایید و یا عدم تایید یک درخواست، سابقه درخواست های آن شخص و یا واحدی که درآن مشغول بکار است،  اهمیت بالایی دارد در طول ارجاعات برای مدیران و ارجاع دهندگان ابزارهایی در نظر گرفته شده تا بتوانند براساس سوابق کالای درخواستی، سوابق قبلی درخواست دهنده و سوابق  درخواست های قبلی دپارتمان درخواست دهنده نسبت به تایید و یا عدم تایید، یا کاهش/افزایش اقلام اقدام نمایند. .


به اشتراک بگزارید:

نویسنده - شرکت آرشین پیشرو

. ویراستار شرکت آرشین پیشرو

نظر خود را درج کنید

نام شما