travel

راه اندازی خط تولید استندهای نوبت دهی با نرم افزار توکار

شرکت آرشین با تکیه بر داتش فنی نیروهای خود و با یاری پروردگار، اقدام به تولید استندهای نوبت دهی با بردهای سخت افزاری تولید شده توسط خود کرده است. این بردهای سخت افزاری، دارای نرم افزار نوبت دهی بصورت توکار می باشند و به این ترتیب دیگر نیازی به نصب نرم افزار مدیریت صف ها و نوبت ها بصورت جداگانه نخواهد بود. همچنین با این بردها نیاز استندها به یک سیستم جهت فعال نگه داشتن استند از بین میرود و در کاهش هزینه ها تفاوت چشمگیری را بوجود می آورد.


شرکت آرشین با تکیه بر داتش فنی نیروهای خود و با یاری پروردگار، اقدام به تولید استندهای نوبت دهی با بردهای سخت افزاری تولید شده توسط خود کرده است.

این بردهای سخت افزاری، دارای نرم افزار نوبت دهی بصورت توکار می باشند و به این ترتیب دیگر نیازی به نصب نرم افزار مدیریت صف ها و نوبت ها بصورت جداگانه  نخواهد بود. همچنین با این بردها نیاز استندها به یک سیستم جهت فعال نگه داشتن استند از بین میرود و در کاهش هزینه ها تفاوت چشمگیری را بوجود می آورد.


به اشتراک بگزارید:

نویسنده - شرکت آرشین پیشرو

. ویراستار شرکت آرشین پیشرو

نظر خود را درج کنید

نام شما