travel

افزودن ماژول های تعاملی به سامانه ثبت و مدیریت کاریابی ها

با توجه به درخواست های مشتریان عزیز و با نظر به این که شرکت ارشین اهمیت زیادی به رفع نیار های کاربران خود دارد ماژول های ارسال مطلب به تلگرام از طریق سامانه ثبت و مدیریت کاریابی ها و همچنین ماژول پشتیبانی از طریق واتساپ بطور رایگان به سامانه ثبت و ندیریت کاریابی ها افروده شد


با توجه به درخواست های مشتریان عزیز و با نظر به این که شرکت ارشین اهمیت زیادی به رفع نیار های کاربران خود دارد ماژول های ارسال مطلب به تلگرام از طریق سامانه ثبت و مدیریت کاریابی ها و همچنین ماژول پشتیبانی از طریق واتساپ بطور رایگان به سامانه ثبت و ندیریت کاریابی ها افروده شد


به اشتراک بگزارید:

نویسنده - شرکت آرشین پیشرو

. ویراستار شرکت آرشین پیشرو

نظر خود را درج کنید

نام شما